ninja care

  1. thanhtrung034

    Nguyên nhân khiến tài khoản bị khóa 282 trên Facebook

    Nguyên nhân khiến tài khoản bị khóa 282 trên Facebook Các tài khoản vi phạm tiệu chuẩn cộng đồng sẽ được Facebook quét và khóa hàng loạt. Điển hình là những hành vi chia sẽ, phát tán những video, clip không phù hợp có tính chất đồi trụy liên quan đến đến trẻ vị thành niên trên Facebook cũng như...
Top