việt hóa forum

  1. sock5free

    Xenforo cách việt hóa forum xenforo2 tải file việt hóa xenforo2

    Cách việt hóa forum xenforo2 để việt hóa cho forum xenforo2 bạn có thể làm thủ công hoặc tải file XML đã việt hóa sẵn lên dưới đây tiếp đến vào đường dẫn domain/admin.php?languages/ Import file XML việt hóa lên đợi 1 lúc sau khi import thành công tích chọn ngôn ngữ tiếng việt forum sẽ được...
Top