Phần mềm Ninja Auto post

thanhtrung034

Well-known member
Thành viên tâm huyết
Đăng bài hàng loạt Profile tự động

Spam đăng bài hàng nghìn nhóm 1 ngày

Spam tin nhắn theo UID, theo bạn bè account

Đăng reel hàng loạt tự động

Lên lịch đăng reel số lượng lớn tài khoản

Spam comment tự động

Đăng bài hàng loạt Fanpage

Comment reel tự động

Lên lịch cho các hành động

Tạo page profile hàng loạt

Đăng bài, comment bằng page profile
[IMG]

#marketing #phanmemmarketingonline #phanmemninja #autotools #QDmarketing4.0 #phanmemquetdatakhachhang #toolautoquetdatakhachhang #toolquetdatakhachhangdoithu

Telegram: @thanhtrungninja

Hotline/Zalo: 0924.390.464 ( Thành Trung Ninja )

Fanpage: https://www.facebook.com/thanhtrungdigitalmkt

Youtube: http://www.youtube.com/@thanhtrung5678

 

 

 
Top