anhtungls

Đại Soái
Thượng Đế

share code upload ảnh online​


code up ảnh ko dùng database khá nhẹ
code up.png

ad.png

demo

code chỉ chạy trên php 5.6

domain/login.php pass 123 đổi pass admin trong file config

LINK TẢI CODE

anh.jpg


 

 

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top