bài thơ tiếng anh 3000 từ

  1. chiasecode

    học tiếng anh qua bài thơ 3000 từ tiếng anh của ngô bảo châu

    dễ dàng học 3000 từ tiếng anh qua 1 bài thơ tác giả bài thơ GS Ngô Bảo Châu Hello có nghĩa xin chào Goodbye tạm biệt, thì thào Wishper Lie nằm, Sleep ngủ, Dream mơ Thấy cô gái đẹp See girl beautiful I want tôi muốn, kiss hôn Lip môi, Eyes mắt ... sướng rồi ... oh yeah! Long dài, short ngắn...
Top