download file iso windows 10

  1. chiasecode

    download file iso windows 10

    Bộ cài đặt Windows 10 1909 Pro này sẽ bao gồm 2 phiên bản No Software và full soft. Cũng giống như bản Windows 10 LTSC và LTSB trước đó, bản này vẫn là dạng ISO. Nói đúng hơn, nó là bản gốc Win cài đặt của Microsoft nhưng được tối ưu hóa và tích hợp bản cập nhật or mới nhất. Tại sao nên chọn bộ...
Top