hỗ trợ bán hàng zalo

  1. V

    Cách bán hàng qua zalo hiệu quả

    Một phần mềm hỗ trợ các nhà bán hàng gia tăng doanh số khi bán hàng qua nền tảng Zalo. Đó là phần mềm Ninja Zalo, với các tính năng chính như: - Tự động quản lý chat của nhiều tài khoản Zalo - Tự động lọc số điện thoại có sử dụng Zalo dựa trên list sđt cho vào - Tự động kết bạn , nhắn tin...
Top