sửa lỗi vmware tools bị ẩn trong vmware

  1. admin

    Thủ Thuật sửa lỗi VMware Tools bị ẩn trong VMware đơn giản

    Đôi khi cài vmware sẽ bị ẩn VMware Tools để hiện VMware Tools bạn làm như sau VM chọn settings hộp Virual Machine Settings sẽ mở ra chọn Floppy tích vào Use physical driver. VMware Tools sẽ hiện ra các bạn cài bình thường nhé chúc các bạn thành công sau khi cải vm tools nếu xuất hiện lỗi...
Top