tool zalo

  1. V

    Phần mềm hỗ trợ người bán hàng qua Zalo

    Quản lý khách hàng hiệu quả với phần mềm Ninja Zalo Client Quản lý khách hàng là một trong những yếu tố quan trọng nhất để thành công trong kinh doanh. Với sự phát triển của công nghệ, các phần mềm quản lý khách hàng ngày càng trở nên phổ biến và tiện ích hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm...
  2. V

    Cách bán hàng qua zalo hiệu quả

    Một phần mềm hỗ trợ các nhà bán hàng gia tăng doanh số khi bán hàng qua nền tảng Zalo. Đó là phần mềm Ninja Zalo, với các tính năng chính như: - Tự động quản lý chat của nhiều tài khoản Zalo - Tự động lọc số điện thoại có sử dụng Zalo dựa trên list sđt cho vào - Tự động kết bạn , nhắn tin...
Top