admin

Well-known member
Thành viên BQT
vmware là phần mềm tạo máy chủ ảo windows,linux trên laptop pc sau khi khi cài đặt chế độ sẽ mặc định chưa có mạng bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm,cài đặt mạng cho máy chủ ảo Vmware nhé

các bạn chọn Edit - Virtual Network Edittor như hình dưới đây

thêm mạng cho vmware.png


chọn change settings

change settings.pngsau đó sẽ mở ra bạn tích như ảnh bên dưới

VMnet0 các bạn tích vào Host-only + connect a host virtual adapter to this net work + Use local DHCP sevice to distribute IP address to VMs

tich vào connct.png


VMnet1 các bạn tích vào Host-only + connect a host virtual adapter to this net work + Use local DHCP sevice to distribute IP address to VMs

net 1.png


phần NAT các bạn tích vào NAT + connect a host virtual adapter to this net work + Use local DHCP sevice to distribute IP address to VMs

sau đó OK đợi 1 lúc hệ thống sẽ cài đặt mạng cho bạn

cách thứ 2

nếu cách trên bạn làm ko được bạn thử cách dưới đây

vào VM Setting

setting.png


chọn network Adapter - Custom lựa chọn 1 trong 3 cái VMnet0 VMnet1 NAT

vm2.png


55.png


bạn chọn 1 trong 3 cái 0 1 Nat sau đó OK ping thử nhé

them mang.pngbài viết này mình đã hướng dẫn cho các bạn cách thêm mạng vào máy chủ ảo vmware để lại bình luận phía dưới nếu bạn ko làm được nhé

 

 

 

Attachments

  • change settings.png
    change settings.png
    122.3 KB · Views: 143
Last edited:
Top