anhtungls

Đại Soái
Thượng Đế
để chuyển half life ma half life sâu bọ sang half life thường bạn vào Play CS

chuyển half life sâu bọ sang half life thường.png


Custom Game

2.png


chọn DeactiV. sẽ chuyển sang half life ma sâu bọ

3.png


ngược lại nếu bạn muốn chuyển từ half life 1.1 sâu bọ half life ma về half life thường làm như trên nhé

 

 

 
Last edited by a moderator:
Top