Thủ Thuật Giới hạn kí tự cho bài viết cho xenforo

chiasecode

thành viên mới
Thượng Đế
Các bạn vào Home -> Opitions -> Messages và tăng chỗ Maximum Message Length
Và muốn tăng ảnh trong bài viết thì sửa số 20 và tăng lên nhé.
gioi.png
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top