Thủ Thuật Giới hạn kí tự cho bài viết cho xenforo

chiasecode

Member
Thành viên tâm huyết
Các bạn vào Home -> Opitions -> Messages và tăng chỗ Maximum Message Length
Và muốn tăng ảnh trong bài viết thì sửa số 20 và tăng lên nhé.
gioi.png

 

 

 
Last edited by a moderator:
Top