Thủ Thuật Hiển thị, đưa sub forum ra ngoài forum xenforo không đùng addon và code

admin

Well-known member
Thành viên BQT
Hiển thị, đưa sub forum ra ngoài forum xenforo không đùng addon và code
  • Từ phiên bản 1.4.5 xenforo đã tích hợp thêm chức năng hiển thị sub forum ra ngoài trang chủ forum home chủa xenforo cực gắn gọn hiệu quả và đẹp mắt.
  • Xem demo để hiểu rõ hơn.
Demo :

dua-sub-forum-ra-ngoai-forumhome-trang-chu-xenforo-h3.png


Cách thực hiện:
  • Truy cập vào admincp của forum xenforo : Appearance -> Style Properties -> Forum / Node List.
dua-sub-forum-ra-ngoai-forumhome-trang-chu-xenforo-h2.png

  • Tại đây tắt checked box: Show sub-forum popup.
dua-sub-forum-ra-ngoai-forumhome-trang-chu-xenforo-h1.png

 

 

 
Top