Thủ Thuật Hướng dẫn thay đổi Logo, Favicon, hình Meta Site Xenforo

admin

Well-known member
Thành viên BQT
Thay đổi Logo Xenforo

- Để thay đổi được Logo của Xenforo. Bạn vào theo đường dẫn sau:

Appearance ==> Styles ==> Default style - Style Properties ==> Basic options.

- Tại Logo URL: Bạn điền đường dẫn của file Logo vào hoặc bạn bấm vào nút upload bên phải để upload logo lên.

- Có thể điều chỉnh kích thước của logo thông qua 2 trường Width và Height.

Thay đổi Logo xenforo ở đâu?Thay đổi Favicon

- Tại trường Favicon URL: Bạn điền đường dẫn favicon

1630106913921.jpeg

Thay đổi hình Meta Site cho Link trang chủ

- Tại đường dẫn Metadata Logo URL: Bạn thay đổi đường dẫn để thay đổi Meta Site

 

 

 
Top