Thủ Thuật sửa lỗi You must enable the intl extension to use the script. trên host + trong xampp

admin

Well-known member
Thành viên BQT
để sửa lỗi You must enable the intl extension to use the script. Please ask your hosting company to enable it. nếu ở trên host bạn vào PHP Selector tích vào intl

You must enable the intl extension to use the script. Please ask your hosting company to enable it.


cách sửa trên xampp
chọn Config - Php ( Php.ini )

php in.pnghiện ra file tìm intl xóa bỏ ; dòng ;extension=intl


sửa lỗi You must enable the intl extension to use the script. Please ask your hosting company to enable it.xoa bo intl.png


sau khi bỏ ; trước dòng extension=intl ta save lại là ok

 

 

 

Attachments

  • You must enable the intl extension to use the script. Please ask your hosting company to enabl...png
    You must enable the intl extension to use the script. Please ask your hosting company to enabl...png
    8.1 KB · Views: 195
Top