Thủ Thuật cách đưa sidebar và các widget bên ngoài trang chính vào trong bài viết trong xenforo

admin

Well-known member
Thành viên BQT
để đưa các widget sidebar trang chính vào trong bài viết trong xenforo2 bạn vào ACP - hình thức - Widgets

widgets.png


sau khi vào sẽ hiện ra tất cả các Widgets mà bạn đã cài đặt

tich vao day.png


chọn widget bạn muốn hiện trong bài viết tích vào Thread view: Sidebar

 

 

 
Top