admin

Well-known member
Thành viên BQT
để thêm analytics google vào xenforo các bạn vào theo đường dẫn https://tên miền của bạn/admin.php?
options/groups/stats/
tuy chon.png


chọn tab thống kê và chỉ số

cách thêm analytics google vào xenforo.png

Google Analytics Web Property ID là mã MÃ ĐO LƯỜNG các bạn vào https://analytics.google.com để lấy mã G-44T4Xx..xx sau khi thêm mã quá trình cập nhật trên analytics google sẽ mất tối đa 48 tiếng để cập nhật

 

 

 
Last edited:
Top